Hankerahoitus

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman tärkeimmät tavoitteet ovat maa- ja metsätalouden kilpailukyvyn parantaminen, maaseutumaisten alueiden elinkeinoelämän monipuolistaminen sekä maaseudun asukkaiden elämänlaadun parantaminen.

Keski-Suomen Leader-ryhmät ovat laatineet omat kehittämisstrategiansa, joita ne toteuttavat omilla alueillaan.

Tuettava toiminta

Yleishyödylliset kehittämis- ja investointihankkeet tähtäävät maaseudun asumisviihtyvyyden, vetovoimaisuuden ja toiminnallisuuden parantamiseen.

Korkealaatuisten tuotteiden ja onnistuneiden investointien takana on aina vankka osaaminen. Ammattiosaamisen jatkuva ylläpitäminen sekä kyky omaksua uutta, ajankohtaista tietoa ja uusia menetelmiä on keskeinen osa tulevaisuuden maaseutua ja sen kilpailukyvyn parantamista. Koulutus- ja tiedonvälityshankkeilla edistetään näitä päämääriä.

Tuen saamisen edellytykset

Hanke edistää Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman sekä alueellisen maaseutusuunnitelman tai paikallisen maaseudun kehittämisstrategian toteutumista.

Hanke toteutetaan sen tavoitteisiin nähden kokonaistaloudellisesti ja sen tulokset ovat yleisesti hyödynnettävissä.

Tuen avulla tehdään sellaista kehittämistyötä, joka ilman tukea ei olisi mahdollista.

Tukea ei voida myöntää toimenpiteeseen, joka on aloitettu ennen hankkeen vireilletuloa.

Hakemukset Hyrrään

Maaseutuohjelman valtakunnallinen HYRRÄ toimii kaikkien hanke- ja yritystukien asiointikanavana. Hyrrän kautta hoidetaan kaikki hankkeeseen liittyvä aina hakemuksen jättämisestä maksun hakemiseen asti. Maaseutuviraston sivuilta löytyvät Hyrrän ohjeet ja kirjautumislinkki.

Hyrrän käyttöön tarvitaan Katso-tunniste.  Katso-tunnistus on Verohallinnon tarjoama, yhdistyksiä ja yrityksiä varten luotu tapa tunnistautua viranomaisten sähköisiin palveluihin. Tunnisteita, niiden käyttöä ja tunnisteisiin liittyviä tietoja hallinnoidaan maksuttomassa Katso-palvelussa. Katso-tunnisteen pystyy luomaan yksi nimenkirjoitusoikeuden omaava henkilö. Yhdistyksessä joku nimenkirjoitusoikeudellinen toimii Katso-pääkäyttäjänä ja myöntää alitunnisteita muille. Neuvoja Katson käyttöön: Maaseutuviraston selkeä Katso-opas ja www.vero.fi/katso


Muutamia tärkeitä huomioita yhdistyksille:

  • Varmistakaa, että yhdistysrekisterin tiedot ovat ajan tasalla, etenkin nimenkirjoitusoikeudet
  • Katso-tunnisteen saaminen edellyttää Y-tunnusta, vanha rekisterinumero ei riitä

 

Maaseutuviraston oppaita rahoituksesta:

Uusia rahoitusmahdollisuuksia kehittämiseen ja yhteistyöhön

Pieniä suuria tekoja kotiseudun kehittämiseksi

Monipuolisempaa ja vahvempaa yrittäjyyttä maaseudun yritystuilla