Kuka voi hakea Leader-yritystukea?

  • Leader-tuki on tarkoitettu pääsääntöisesti alle 10 henkilötyövuotta työllistäville yrityksille yritysmuodosta riippumatta 

  • Yrityksen liikevaihto tai taseen loppusumma on enintään 2 milj. € 

  • Yritys sijaitsee tukikelpoisella alueella (tarkista alue oman kuntasi Leader-ryhmästä)

  • Yrityksellä on edellytykset jatkuvaan kannattavaan toimintaan

  • Yrityksellä on kohteena olevaa yritystoimintaa koskeva riittävä ammattitaito

  • Tuettava toiminta antaa pääasiallisen toimeentulon ainakin yhdelle yrityksessä toimivalle yrittäjälle tai työntekijälle

  • Hakijan tulee olla vähintään 18-vuotias, yläikärajaa ei ole

  • Määräysvalta yrityksessä tukikelpoisilla henkilöillä ja heidän perheenjäsenillään


Mihin tukea voi saada?

Yritystukea voidaan myöntää yritysten perustamisesta, kehittämisestä ja investoinneista aiheutuneisiin tarpeellisiin ja kohtuullisiin kustannuksiin. Tuen myöntämisen edellytyksenä on, että hakemus on tullut vireille ennen kustannusten syntymistä ja että hakemus täyttää vireille tulon edellytykset.

Lue tarkemmin eri tukimuodoista täältä. Katso myös Maaseutuviraston esite yritystuista. 


Tuen saannin edellytyksiä 

Rahoitettavien hankkeiden tulee toteuttaa Leader-ryhmän paikallista kehittämisstrategiaa sekä täyttää Leader-ryhmän asettamat valintakriteerit.  Näihin voit tutustua Leader-ryhmien omilla sivuilla vasemmalla olevista linkeistä.

Yritystuki on avustusta ja sitä ei tarvitse maksaa takaisin. Yritystuen lisäksi jokaisessa hankkeessa on oltava omarahoitusosuus. Jos saat hankkeeseen jo jotain muuta EU-tukea, et voi saada Leader-rahoitusta.

Yritystuki ei saa aiheuttaa kilpailun vääristymistä. Sen takia kilpailutilanne arvioidaan jokaisen hakemuksen kohdalla tapauskohtaisesti.