Kuka voi hakea Leader-yritysrahoitusta?

•    Leader-tuki on tarkoitettu pääsääntöisesti alle 10  henkilötyövuotta työllistäville yrityksille yritysmuodosta riippumatta
•    Yrityksen liikevaihto tai taseen loppusumma on
      enintään 2 milj. €
•    Yritys sijaitsee tukikelpoisella alueella (tarkista alue oman kuntasi Leader-ryhmästä)
•    Yrityksellä on edellytykset jatkuvaan kannattavaan toimintaan
•    Yrityksellä on kohteena olevaa yritystoimintaa koskeva riittävä ammattitaito
•    Tuettava toiminta antaa pääasiallisen toimeentulon ainakin yhdelle yrityksessä toimivalle yrittäjälle tai työntekijälle
•    Hakijan tulee olla vähintään 18-vuotias, yläikärajaa ei ole
•    Määräysvalta yrityksessä tukikelpoisilla henkilöillä ja heidän perheenjäsenillään

Mihin rahoitusta voi saada?

Yritysrahoitusta voidaan myöntää yritysten perustamisesta, kehittämisestä ja investoinneista aiheutuneisiin tarpeellisiin ja kohtuullisiin kustannuksiin. Rahoituksen myöntämisen edellytyksenä on, että hakemus on tullut vireille ennen kustannusten syntymistä ja että hakemus täyttää vireille tulon edellytykset.

Lue tarkemmin eri tukimuodoista täältä
Katso myös Maaseutuviraston esite yritystuista

Tuen saannin edellytyksiä

Rahoitettavien hankkeiden tulee toteuttaa Leader-ryhmän paikallista kehittämisstrategiaa sekä täyttää Leader-ryhmän asettamat valintakriteerit.  Näihin voit tutustua Leader-ryhmien omilla sivuilla vasemmalla olevista linkeistä.

Yritysrahoitus on avustusta ja sitä ei tarvitse maksaa takaisin. Yritysrahoituksen lisäksi jokaisessa hankkeessa on oltava omarahoitusosuus. Jos saat hankkeeseen jo jotain muuta EU-tukea, et voi saada Leader-rahoitusta.

Yritystuki ei saa aiheuttaa kilpailun vääristymistä. Sen takia kilpailutilanne arvioidaan jokaisen hakemuksen kohdalla tapauskohtaisesti.

Kilpailua vääristävien vaikutusten välttämiseksi tukea ei myönnetä toimintaan, jossa on runsaasti kilpailevaa tarjontaa, vaikka hakevalla yrityksellä olisikin edellytyksiä menestyä kilpailussa.
Lue lisää Keski-Suomen maaseuturahaston yritystukien suuntaamisesta


Yritysten yhteistyö

Yhteistyöhanke on elinkeinojen kehittämishanke, jonka kaksi tai useampi toimija toteuttaa yhdessä. Yhteistyö voi olla yritysten välistä yhteistyötä (esimerkiksi yritysryhmähankkeet), yritysten ja kehittäjätahojen yhteistyötä tai kehittämis- ja tutkimusorganisaatioiden yhteistyötä. Yhteistyöhankkeen tulosten tulee olla yleisesti hyödynnettävissä mahdollisimman pian hankkeen päättymisen jälkeen.

Yhteistyöhankkeessa hakijana eli hankkeen hallinnoijana voi toimia  jokin kehittämisorganisaatio: neuvontajärjestö, kehittämisyhtiö tai muu vastaava julkisoikeudellinen tai yksityisoikeudellinen yhteisö.

Hallinnoija kokoaa sopivan joukon maaseudulla toimivia mikro- ja pienyrityksiä ryhmäksi. Se suunnittelee yhdessä osallistujayritysten kanssa kaikille yrityksille yhteisen kehittämisosion ja jokaiselle osallistujayrityksen yrityskohtaisen kehittämispaketin sekä laatii näille kustannusarvion. Yhteisen osion kustannuksiin lasketaan mukaan