Miten tukea haetaan?

Tukea haetaan sähköisesti Hyrrä-verkkopalvelussa. Hakemukseen liitetään tarvittavat liitelomakkeet pdf-muodossa. Hyrrän käytön oppaat ja kirjautumislinkin löydät Maaseutuviraston Hyrrä-sivuilta.


Yritystuen hakemukseen tarvitaan ainakin seuraavat tiedot:

  • Hakijan tiedot

  • Investoinnin tai kehittämisen toimenpiteet

  • Toimenpiteen merkitys yritystoiminnalle

  • Tavoitteet

  • Kustannusarvio kululajeittain

  • Rahoitussuunnitelma

  • Haettavan tuen määrä ja yksityisen rahoituksen osuus

  • Selvitys hintatason selvittämisesta ja pyydetyt tarjoukset


Hakemuksen lisäksi tarvitaan myös liitteitä:


Liiketoimintasuunnitelma

Yrityksen perustamistuen myöntämisen edellytyksenä on liiketoimintasuunnitelman esittäminen.

Liiketoimintasuunnitelman tulee sisältää vähintään seuraavat tiedot:

1)  yrityksen nimi, kokoluokka, yhteystiedot, yhteyshenkilö, toimiala, yritys- ja yhteisötunnus, maatalousyrityksen tilatunnus, toimenpiteen toteutuskunta;

2) hakijan taloudellinen ja rahoituksellinen lähtötilanne;

3) yrityksen toiminta-ajatus, liikeidea ja kuvaus uusien toimintojen kehittämisestä;

4)  suunnitellut perustamistuella toteutettavat toimenpiteet ja niiden toteuttamista koskevat tavoitteet sekä tarkasteluajankohdat tavoitteiden saavuttamisen arvioimiseksi;

5) suunniteltujen toimenpiteiden toteutumisen tavoiteaikataulu;

6) suunniteltujen toimenpiteiden kustannusarvio ja rahoitussuunnitelma sekä arvio työllisyysvaikutuksista;

7) tarvittavat muut lisätiedot ja asiantuntijalausunnot.

Lisätietoa liiketoimintasuunnitelmasta