Yritystarinat

Yritystarinoissa esitellään keskisuomalaisia yrityksiä, jotka ovat hyödyntäneet toimintansa kehittämiseen maaseutuohjelman yritysrahoitusta.

Yrityksiä viedään eteenpäin yhdessä yrittäjäkollegoiden kanssa

Yritysten ryhmässä tekemä kehittäminen on maaseuturahoituksen työkalu, johon keskisuomalaiset yrittäjät ovat tarttuneet valtakunnallisesti katsottuna varsin innokkaasti.

Yritysryhmähankkeita kootaan useissa elinkeinojen kehittämishankkeissa, joita maakunnassa on käynnissä. Kehittäminen halutaan viedä konkreettisesti yritysten omaan toimintaan. Erinomaisena jatkona yleiselle kehittämistyölle toimivat 3-10 yrityksen yritysryhmähankkeet.

Maakunnassa on rahoitettu myös lyhyitä aktivointihankkeita, joissa yritysryhmiä käynnistetään. Hankevetäjiä ja muita yrityskehittäjiä on koulutettu yritysryhmähankkeiden kokoamiseen liittyvissä asioissa, ja yrittäjille on kerrottu yritysryhmien mahdollisuuksista eri tilaisuuksissa.

Markkinointi- ja digiosaamiselle tarvetta

Keski-Suomessa liki parikymmentä yritysryhmää on saanut rahoituksen. Matkailualan ja biotalouden toimijat sekä pienet palveluyritykset ovat olleet aktiivisimpia kehittäjiä. Digitaalisuus, markkinointiosaamisen lisääminen ja kansainvälistyminen ovat suosituimpia kehittämisen teemoja. Mahdollisuuksia on tarjolla myös uusien tuotteiden ja menetelmien tai vaikka energian säästöä ja ympäristön tilaa parantavien menetelmien kehittämiseen yhdessä.

Yritysryhmien hallinnoijiksi on innostunut kehittämisyhtiöitä, lukuisia yrittäjäyhdistyksiä ja ammattikorkeakoulu. Muutamia hankkeita on vedetty yritysten itsensä voimin yhden toimiessa veturina ja hankkeen hallinnoijana.

Miten alkuun yritysryhmän kanssa?

1) Mieti, millaista osaamista yrityksessäsi pitäisi kehittää
2) Kokoa mukaan muita yrittäjiä, joilla voisi olla samanlaisia ajatuksia
3) Etsikää hankkeelle hallinnoija
4) Miettikää hankkeen yhteinen kehittämisosio ja yrityskohtaiset kehittämispaketit
5) Laatikaa hankkeelle kustannusarvio, johon sisältyy myös hallinnoijan tekemä työ

Yritysryhmä pähkinänkuoressa

Yritysryhmän kehittämishanke on erinomainen väline, kun useammalla yrityksellä on kehittämistarpeita, joilla on jokin yhteinen nimittäjä. Yritykset kehittävät toimintaansa sekä yhteisillä että ryhmäkohtaisilla toimilla. Hanketta koordinoi esimerkiksi kehittämisorganisaatio.

Teksti: Tiia Rantanen

Esimerkkejä yritysryhmähankkeista

Vetten yli Kuhmoisiin

Korpilahti-päiväVetten yli Kuhmoisiin on yhdeksän kuhmoislaisen ja sysmäläisen matkailualalla toimivan yrityksen kehittämishanke, jossa tavoitellaan Kuhmoisiin lisää matkailijoita käynnistämällä uudelleen paikkakuntien välinen laivaliikenne.

- Yritysryhmässä tärkeintä on yrittäjien yhdessä tekeminen. Yksittäisetkin pienyrittäjät pääsevät mukaan sellaiseen kehittämiseen, johon ei muuten olisi mahdollisuutta, kuvailee Panu Anttila Kuhmoisten Yrittäjät ry:stä.

Hanke on saanut maaseuturahoitusta Leader Vesuri-ryhmältä.

Kulttuuria Korpilahdelle

Kulttuuria Korpilahdella –yritysryhmässä lisätään korpilahtelaisyritysten tunnettuutta ja testataan paikkakunnalle uusia matkailupaketteja. Yritysryhmässä tuotetaan markkinointimateriaalia yhteiseen ja yritysten omaan käyttöön ja osallistutaan mm. kotimaan matkailumessuille.
Kuhmoinen
- Nämä ovat ensimmäisiä yhteistyössä tehtyjä matkailuponnistuksia Korpilahden keskustan alueella, kertoo Marja Elsinen Korpilahden Yrittäjät ry:stä.

Yrittäjät tuottavat mm. kesäisen kulttuurielämyspaketin, joka sisältää tutustumisen Höyrygallerian näyttelyihin, ruokailun Juhlakartano Tähtinimessä, teatteriesityksen Korpilahden Teatterilla ja yöpymisen Matkailutila Surkeenjärvellä.

- Uskomme, että yhteisten tuotteiden avulla matkailijoiden viipymä Korpilahdella pidentyy ja siitä hyötyvät mukana olevien matkailuyritysten lisäksi myös paikkakunnan muut yritykset, kertoo Elsinen.

Hanke on saanut maaseuturahoitusta Leader JyväsRiiheltä.

Teksti: Jenni Tiainen
Kuvat: Korpilahti.info ja Maria Markus

Palaa otsikoihin