Tarinoita maaseudulta

Tarinoissa käsitellään maaseutuun ja sen kehittämiseen liittyviä hyviä käytäntöjä. Palsatalla kiinnostavia aiheita maaseutuun ja sen kehittämiseen liittyen – maaseudun yrityksistä ja yhteisöistä, kylistä, tapahtumista, työstä, maaseudun innovaatioista, oivalluksista ja arjen onnistumisista.Pöllöparlamentti

Keski-Suomessa maaseudun kehittäjät kokoontuvat yhteen joka toinen kuukausi. Näitä säännöllisiä tapaamisia ja niistä muodostunutta yhteistyöverkostoa kutsutaan Pöllöparlamentiksi. Nimi "Pöllöparlamentti" juontaa juurensa ensimmäiseen tapaamiseen, joka järjestettiin ravintola Pöllöwaarissa.

Tapaamiset vetävät kerta toisensa jälkeen paikalle runsaasti osallistujia


Viime ohjelmakaudella (2007-2013) käynnistetyssä Pöllöparlamentissa tutustutaan ja verkostoidutaan, jaetaan tietoa, pureudutaan ajankohtaisiin aiheisiin ja ideoidaan yhteistä tekemistä. Paikan päälle kutsutaan tyypillisesti myös puhujavieraita ja asiantuntijoita eri aloilta. Mukana on ollut esimerkiksi valtakunnallisten koordinaatiohankkeiden edustajia, media-alan asiantuntijoita ja kunnanjohtajia.


Pöllöparlamentti
Pöllöparlamentti1

Pöllöparlamenttiin ovat tervetulleita kaikki keskisuomalaiset maaseuturahoitusta saaneet hankevetäjät. Tulevasta tapaamisesta tiedotetaan sähköpostitse ja Pöllöparlamentin suljetussa Facebook-ryhmässä. Hyvin suunnitellut tapaamiset ja kiinnostavat puhujavieraat vetävät kerta toisensa jälkeen paikalle runsaasti osallistujia, ja maaseudun kehittäjien verkosto kasvaa entisestään. Verkostotapaamiset ovat herättäneet kiinnostusta myös muissa maakunnissa, ja vastaavanlaista toimintaa onkin käynnistynyt Pöllöparlamentin innoittamana myös muihin maakuntiin.


Aikataulusta, ohjelman suunnittelusta, muistion kirjoittamisesta ja hankevetäjien paikalle kutsumisesta vastaavat Keski-Suomen Leader-ryhmien Sykettä-viestintähanke ja JAMKin Keski-Suomen ruokaketjun koordinaatio -yhteistyöhanke. Noin kolme tuntia kestävän tilaisuuden alussa käydään kahvittelun lomassa hankevetäjien kuulumiskierros. Seuraavat tunnit jätetään mahdollisen asiantuntijan alustukselle, vapaalle keskustelulle ja kysymyksille.


Verkostotyö helpottaa viestintää ja lisää yhteistyötä


Maaseudun kehittäjien verkostotyötä tehdään, jotta hankevetäjät voivat oppia uutta toisiltaan ja kehittyä sitä kautta kehittämistyössään. Tavoitteena on myös, että hankevetäjät voisivat tulla yhä enemmän tietoiseksi toistensa toiminnasta ja välttyä päällekkäiseltä tekemiseltä.


- Se, että kaikki keskeiset maaseudun toimijat ovat samalla kertaa koolla, helpottaa viestintää, ja keskustellessa löytyy usein konkreettisia yhdessä tekemisen paikkoja. Kollegojen tapaamisessa saamme myös paljon tukea toisiltamme, koska painimme samojen asioiden parissa, kertoo projektipäällikkö Niina Rantakari.

Pöllöparlamenttitoiminnan myötä maaseutuhankkeet ovat järjestäneet useita tilaisuuksia, koulutuksia ja retkiä yhdessä. Lisäksi on syntynyt uusia yhteisöllisyyttä lisääviä maaseutuverkoston tapahtumia, kuten Keski-Suomi Roadshow-kuntakiertue, Amazing Keski-Suomi -tempaus ja vuosittaiset Keski-SuomiON GO-seminaarit.


Lue Pöllöparlamentista lisää täältä >>Pöllöparlamentti kokoaa maaseudun kehittäjätVinkit verkostotyöhön
  • Verkostotyötä aloittaessa on suositeltavaa tehdä alkukartoitus: keitä verkostoon kutsutaan ja miten, missä kokoonnutaan ja kuinka usein sekä miten verkostoa käytännössä ylläpidetään.
  • Ensimmäisissä tapaamisissa kannattaa keskustella yhteisistä tavoitteista ja pelisäännöistä.
  • Verkostotyössä korostuu jäsenten sitoutumisen, keskinäisen luottamuksen ja vastavuoroisuuden merkitys – niiden syntymiseen ja ylläpitoon on tärkeää panostaa.
  • Vaihtelua verkostotapaamisiin saa muuttamalla tapaamisten rakennetta: voi järjestää esimerkiksi tutustumiskäyntejä johonkin maaseutukohteeseen tai työpajatyyppistä työskentelyä.

  • Tapaamisista kirjoitettu muistio toimii yhteisenä muistina siitä, mitä on sovittu ja mitä missäkin hankkeessa on meneillään, sekä palvelee niitä, jotka eivät ole olleet paikalla.

Teksti: Helmi Yli-Knuuttila


Palaa otsikoihin