Vieraskynä-blogi

Blogissa vieraskynää käyttävät maaseudun kehittäjät ympäri Keski-Suomea. Blogiteksteissä pohditaan mm. maaseudun kehittämistä, yritysrahoituksen hyödyntämistä ja ennen kaikkea nostetaan esille maaseudun kehittäjien moninaista työtä. 
Tervetuloa mukaan kirjoittajaksi!

Kalatalousaktivaattorin ajankohtaisia kuulumisia

Kalatalousaktivaattori Janne Ruokolainen on koonnut Sisä-Suomen kalatalousryhmän ajankohtaisia kuulumisia.

Kalatalousryhmä kehittää ja rahoittaa

Sisä-Suomen kalatalousryhmä toimii Keski-Suomen, Päijät-Hämeen, Kymenlaaksossa Kouvolan ja Iitin sekä Etelä-Savossa Pertunmaan alueella. Ryhmän tehtävänä on kehittää alueen elinkeinokalataloutta ja matkailukalastusta rahoittamalla pieniä kehittämishankkeita ja avustamalla isompienkin hankkeiden hakemisessa.

Kalatalousryhmän Sisävesien elinvoimaa-aktivointihankkeen kokonaisrahoitus vuosille 2015-2017 on 173 000 euroa. Tämä rahoitus on haettu Euroopan meri- ja kalatalousrahastosta ja Suomen valtiolta. Tästä rahasta on jäljellä n. 104 000 €. Aktivointihankkeeseen on saatu vuosille 2015-2020 myös kuntarahaa 45750 €. Sitä käytetään pääasiassa hankkeen hallinnointiin. Tätä rahaa on jäljellä 43 880 €.

Kalatalousverkosto_kuvapankki-6

Kalatalousryhmän toiminta vuonna 2016

Sisä-Suomen kalatalousryhmä aloitti toimintansa 1.1.2016 ja Janne Ruokolainen sen aktivaattorina 4.1.2016. Suuri osa aktivaattorin työajasta on mennyt verkostojen luomiseen ja ohjelmakauden tukiehtojen ja säännösten opiskeluun. Toki hankkeitakin saatiin vireille ja joitakin toteutukseen asti. Selvästi eniten on työllistänyt kaupallisen kalastuksen kehittämistyö ja hankkeiden ohjaaminen.

Kalatalousryhmän rahoitettavaksi tulleet ja myönteisen päätöksen saaneet hankkeet

Kalatalousryhmällä on oma myöntövaltuus. Sitä on vuosille 2016-2017 saatu yhteensä 161 500 euroa. Hankkeisiin on tällä hetkellä sidottu 69 429,00 euroa, joten sitomatta on 92 071,00 euroa. Tämä tarkoittaa sitä, että rahaa vielä kohtuullisen hyvin uusille hankkeille.

Ryhmälle tähän mennessä tulleet hankkeet, niiden toteutusaika, toteuttaja, tilanne ja kokonaisrahoitus

-          Kapeenkosken kalastus- ja elämyspalveluiden yritysryhmähankkeen esiselvityshanke, 1.10.2016-31.12.2018, Kapeenkoski Oy, käynnissä, kokonaisrahoitus 5 500 €

-          Täpläravun ja vajaastihyödynnettyjen kalojen menekinedistäminen vauvasta vaariin, 15.3.2017 – 31.12.2017, Nyystölän osakaskunta, käynnissä kokonaisrahoitus 7290 €

-          VAKAVA, Vajaastihyödynnettyjen kalalajien verkosto- ja aktivointihanke, 31.3.2017-31.12.2018, Etelä- ja Keski-Päijänteen kalastusalue, käynnissä, kokonaisrahoitus 32 600 €

-          Kierrenuotan kehittämishanke, 1.7.2017-31.12.2018, SSYP-kehitys, vireillä, kokonaisrahoitus 40 674 euroa

-          Villin kalan käytön edistämishanke, 22.5.2017-30.9.2017, Koulutuskeskus Salpaus, vireillä, kokonaisrahoitus 10 000€

 Kapeenkosken esiselvityshankkeessa muodostetaan yritysryhmä kehittämään, markkinoimaan ja toteuttamaan laadukkaita kalastusmatkailu- ja luontoelämyspalveluja Ääneseudulla. Hankkeen tavoitteena on varsinaisen yritysryhmähankkeen suunnittelu ja hankehakemuksen tekeminen elämys- ja kalastusmatkailun kehittämiseksi. Lisäksi yhteistyötä pyritään luomaan myös kaupallisen kalastuksen suuntaan.

Täpläravun ja vajaastihyödynnettyjen kalojen menekinedistäminen vauvasta vaariin -hankkeen tavoite on lisätä täpläravun ja vajaasti hyödynnettyjen kalalajien käyttöä, lisätä lasten ja nuorten tietämystä kaloista ja ravuista sekä valistaa ihmisiä täpläravun aiheuttamista ongelmista ekosysteemissä.

VAKAVA, Vajaastihyödynnettyjen kalalajien verkosto- ja aktivointihankkeen tarkoituksena on edistää tällä hetkellä vajaasti hyödynnettyjen kalalajien käyttöä (mm. särkikalat). Hankkeen kohderyhmänä ovat alueen kalastajat, jalostajat, kehittäjät- ja tutkijat sekä lopputuotteiden käyttäjät. Hankkeen avulla alan toimijoista kootaan verkosto, jonka avulla pystytään parantamaan raaka-aineiden ja jatkojalosteiden logistiikkaa, sekä jakamaan tietotaitoa kalastamisesta ja kalojen hyödyntämistä.

Kalatalousryhmän rahoitettavaksi on tulleet ja päätöstä odottavat hankkeet

-          Kierrenuotan kehittämishanke

-          Villin kalan käytön edistämishanke

Kierrenuotan kehittämishankkeessa kehitetään kaksi eri tyyppistä kaupalliseen kalastukseen soveltuvaa nuottaa, joilla voi kalastaa avovesikaudella yksin. Nuotat on tarkoitus kehittää siten, että niistä saadaan selektiivinen pyydys alueille, jossa on pienehköt vesialueet, pienet markkinat ja yksin toimivia kalastajia.

Villin kalan käytön edistämishanke järjestää villin kalan menekin edistämiseen tähtäävän tempauksen. Tapahtuma liittyy Maailman suurin -kyläjuhlatapahtuman Suomi 100-juhlavuoden Syödään yhdessä-teemaan, jonka Koulutuskeskus Salpaus järjestää 25.8.2017 Lahdessa. Kyläjuhlassa painotetaan yhteisöllisyyttä, opiskelijoiden sekä henkilöstön yhteistä juhlaa ja kutsuvieraita. Tällä hankkeella edistetään kotimaisen (vähempiarvoisen) villin kalan tunnettavuutta ja käytön monipuolista hyödyntämistä. Kohderyhmänä ovat Koulutuskeskus Salpauksen ammatillisen koulutuksen opiskelijat, kutsuvieraat ja ammattikeittiöiden henkilökunta.

Lisäksi idean tasolla on joitakin hankkeita. Niiden jalostaminen rahoituskelpoisiksi hankkeiksi on käynnissä.

Muista lähteistä rahoitetut/rahoitettavat hakkeet

Koska kalatalousryhmän oma myöntövaltuus on pieni, on toiminta itse asiassa ollut enemmän muiden kuin ryhmä omien hankkeiden ohjaamista. Aktivaattori on avustanut lukuisissa yrittäjien investointihankkeissa. Lisäksi aktivaattori on ollut mukana joissakin maaseuturahoitukseen ohjatuissa hankkeissa ja kunnostushankkeiden rahoituksen järjestämiseen tähtäävissä neuvotteluissa.

Määräaikainen haku kalasatamainvestointeihin on avattu!

Määräaikainen haku kalasatamainvestointeihin on avattu ja jatkuu 20.10.2017 asti. Lisätietoja Sisä-Suomen kalatalousryhmästä.

Hileasematarvetta kartoitetaan

Aktivaattorin suorittamilla kuntavierailuilla on tullut esiin tarvetta lisätä jäähilekoneverkostoa Sisä-Suomen alueella.  Hilekoneista kiinnostuneita kuntia pyydetään ottamaan yhteyttä aktivaattoriin mahdollisimman pian. Investointeihin on mahdollista saada EMKR-tukea jopa 80 %, mikäli hakemukset saadaan määräaikaiseen hakuun, eli 20.10.2017 mennessä. Investoinnin on voitava osoittaa hyödyttävän kaupallista kalastusta.

Kirjoittaja

Janne Ruokolainen, kalatalousaktivaattori

Sisä-Suomen kalatalousryhmä

 


Palaa otsikoihin