Vieraskynä-blogi

Blogissa vieraskynää käyttävät maaseudun kehittäjät ympäri Keski-Suomea. Blogiteksteissä pohditaan mm. maaseudun kehittämistä, yritysrahoituksen hyödyntämistä ja ennen kaikkea nostetaan esille maaseudun kehittäjien moninaista työtä. 
Tervetuloa mukaan kirjoittajaksi!

Onnea suomalainen Leader!

20 vuotta sitten Euroopan unioni toi paikallisiin toimintaryhmiin perustuvan työtavan maaseutuväen ulottuville. Perusideana oli ja on edelleen, että maaseudun asukkaat itse ovat alueensa ongelmien ja kehittämistarpeiden parhaita asiantuntijoita.

 Kehittämisideoiden ja -toimenpiteiden tulee saada alkunsa ruohonjuuritasolta.

Suomalaiset Leader-ryhmät ovat toteuttaneet strategioitaan lähes 20 000 hankkeella. Julkista rahoitusta näihin on käytetty lähes 500 miljoonaa euroa. Kun tähän lisätään päälle kolmannes yksityistä rahaa ja talkootyötä, rahoituksen kokonaisvolyymi on ollut lähes 750 miljoonaa euroa. Julkisen rahoituksen vipuvaikutus on siis suuri.
                                                                                                                   
Leader-ryhmät ovat saaneet paljon aikaan: uutta yhteistyötä ja uusia verkostoja, kehitettyjä palveluita ja parannettua osaamista. Tuhansia uusia työpaikkoja ja yrityksiä on syntynyt ja vanhoja työpaikkoja vahvistettu. Maaseutua on siis elävöitetty, virkistetty ja uudistettu. Keskisuomalaiset Leader-ryhmät ovat olleet tässä kaikessa vahvasti mukana alusta pitäen.

Toiminnan vaikuttavuus ja siitä viestiminen on tärkeää. Erittäin tärkeää on myös se, että Leader-ryhmissä otetaan vastuuta yhteisten asioiden hoitamisesta. Kyseessähän on nimenomaan paikallisen omaehtoisuuden työtapa. Nostan esimerkiksi Leader VIISARI ry:n Arja-Leena Peiposen, jolla on ollut osaamista ja jaksamista tehdä työtä kaikkien Leader-ryhmien puolesta vaikkapa maaseutuohjelmaa linjaavassa strategiaryhmässä viime ohjelmakaudella. Hienoa!

Luottamuksesta Leader-toimintaa kohtaan kertoo myös se, että Leaderin julkisen rahoituksen määrä kasvoi merkittävästi tälle neljännelle ohjelmakaudelle tultaessa. 54 Leader-ryhmän käytössä on 300 miljoonaa euroa EU:n, valtion ja kuntien rahoitusta.

Leader-toimintatapa on hyvä esimerkki toimivasta paikallisen tason kehittäjäkumppanuudesta. Leader-ryhmien hallituksissa paikallisen julkisen hallinnon, järjestöjen ja elinkeinoelämän edustajat ja paikalliset asukkaat toimivat tasavertaisina kumppaneina. Leader-työtä tarvitaan kovasti maakuntauudistuksen valmistelussa etenkin paikallisyhteisöjen ja ihmisten osallistamisessa.  Toivon, että Leader-ryhmät ovat jokaisessa maakunnassa aktiivisesti mukana tekemässä tätä historiallista muutosta.

Tuloksellinen Leader-työ syntyy aktiivisuudesta ja menestyy suunnitelmallisuudella ja innostuksella. Hienoa, että tähän lehteen on koottu hyviä keskisuomalaisia esimerkkejä erilaisista hankkeista.  Tutkitaan niitä ja laitetaan hyvä kiertämään!

Sanna Sihvola
Neuvotteleva virkamies
Maa- ja metsätalousministeriö


Palaa otsikoihin